Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6710/KH-UBND   Ngày ky´: 09/12/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”  
Tệp đính kèm:
DT20453-1638934895009-45519718.doc
DT20453-1638934895009-45519718(09.12.2021_11h03p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến