Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 459/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT1842-1676258732653-37899136.pdf
DT1842-1676258732814-39538718.doc
DT1842-1676258732814-39538718_converted(13.02.2023_16h24p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc