Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2272/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những đối tượng chặt phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật, phá chốt bảo vệ rừng và tấn công lực lượng bảo vệ rừng.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2272_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung