Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2263/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v khắc phục tuyến ống nước và cấp nước cho khu du lịch Bình Tiên.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2263_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy