Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2/CT-UBND   Ngày ky´: 08/01/2021  
  Trích yếu: V.v tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CT02_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa