Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1944/KH-BCĐ   Ngày ky´: 09/05/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6471-1651634493716-47708036_nguyennhungoc-06-05-2022_10h15p43.doc
DT6471-1651634493716-47708036_nguyennhungoc-06-05-2022_10h15p43_converted(09.05.2022_16h36p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý