Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1146/KH-UBND   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Phát triển hạ tầng số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT4435-1679902869356-99830316_nguyenthithanhbinh-28-03-2023_09h06p59.docx
DT4435-1679902869356-99830316_nguyenthithanhbinh-28-03-2023_09h06p59(28.03.2023_14h27p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương