Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3402/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V.v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện, sở năm 2020 từ nguồn NSNN cấp cho Học viện hành chính quốc gia.  
Tệp đính kèm:
CVVP3402_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý