Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7063/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/12/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT21741-1640686260798-11602165_nguyendinhtuan-29-12-2021_15h24p06.doc
DT21741-1640686260798-11602165_nguyendinhtuan-29-12-2021_15h24p06(30.12.2021_07h54p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc