Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 864/TB-VPUB   Ngày ky´: 19/12/2022  
  Trích yếu: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
12b_Thongbao_VP_864_ngay_19122022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn