Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 650/KH-UBND   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2565-1677231288790-27311224_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h43p54.docx
DT2565-1677231288790-27311224_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h43p54_converted(27.02.2023_07h51p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa