Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 350/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Phước  
Tệp đính kèm:
DT9587-1655971816917-40468651.docx
DT9587-1655971816917-40468651_converted(23.06.2022_21h56p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà