Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3697/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/10/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019 của Cty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
DT4101-1602475371171.doc
DT4101-1602475371171_converted_signed14-10-2020-11-21-12(14.10.2020_15h19p03)_signed.pdf
DT1873-1601869846394-16421115.doc
phúc đáp cty TNHH lâm trường Ninh Sơn(01.10.2020_10h11p05)_signed.pdf
2020-10-02 (7).pdf
DT1873-1601869846394-16421115(06.10.2020_08h54p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương