Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3899/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V/v kiểm tra, có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao thông ở 02 đầu khu vực Quảng Trường 16/4.  
Tệp đính kèm:
CVUB3899_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam