Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6695/KH-UBND   Ngày ky´: 09/12/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20421-1638869145860-82882640_nguyendinhtuan-07-12-2021_22h29p36.doc
DT20421-1638869145860-82882640_nguyendinhtuan-07-12-2021_22h29p36(09.12.2021_07h32p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc