Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2042/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/10/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040  
Tệp đính kèm:
DT17406-1635120709167-08391530.docx
DT17406-1635120709167-08391530_converted(25.10.2021_13h44p25)_signed.pdf
DT17406-1634807660819-81573159(25.10.2021_13h46p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh