Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 277/TB-VPUB   Ngày ky´: 18/09/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2020.  
Tệp đính kèm:
TBVP277_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào