Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1672/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu củng cố hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Thế Nam  
Tệp đính kèm:
Cong-van-giao-So-TP-to-chuc-hop-voi-STP-TTT-huyen-Ninh-Hai-ve-vu-ong-Pham-The-Nam.doc
Cong-van-giao-So-TP-to-chuc-hop-voi-STP-TTT-huyen-Ninh-Hai-ve-vu-ong-Pham-The-Nam_converted(07.04.2021_07h05p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh