Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2671/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2641-CV/TU ngày 13/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT9343-1655714651340-55142630.pdf
DT9343-1655714651449-95894602.docx
DT9343-1655714651449-95894602_converted(20.06.2022_22h34p38)_signed.pdf
537.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc