Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 21/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: Về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6002-1650704891439-78702908_nnminh-24-04-2022_20h09p05.doc
DT6002-1650704891439-78702908_nnminh-24-04-2022_20h09p05_converted(25.04.2022_09h30p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh