Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3171/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v đề xuất dự án đầu tư Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thuộc CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3171_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến