Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 699/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/11/2021  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt danh sách các huyện, thành phố chịu tác động của dịch Covid-19 để thực hiện miễn thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18286-1635922860785-41556984_nnminh-03-11-2021_19h57p19.docx
DT18286-1635922860785-41556984_nnminh-03-11-2021_19h57p19_converted(04.11.2021_09h19p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh