Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6690/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 08/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai các công việc đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện TTHC của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT20397-1638863272556-60621604_vominhtam-07-12-2021_16h04p34.doc
DT20397-1638863272556-60621604_vominhtam-07-12-2021_16h04p34(08.12.2021_15h50p51)_signed.pdf
8836_VPCP-KSTT_03122021_2-signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang