Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7020/KH-UBND   Ngày ky´: 27/12/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT21592-1640503030569-36674346.doc
DT21592-1640503030569-36674346(27.12.2021_12h41p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung