Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 12/BC-UBND   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V.v Tổng kết công tác phòng chống lao năm 2020 tỉnh Ninh Thuận(Kết quả thực hiện các nội dung về Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia chấm dứt bệnh Lao).  
Tệp đính kèm:
BC cong tac phong chong lao_nguyendinhtuan-12-01-2021_15h30p19.doc
BC cong tac phong chong lao_nguyendinhtuan-12-01-2021_15h30p19(13.01.2021_14h26p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc