Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 873/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V.v tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường, thị trấn.  
Tệp đính kèm:
T2.23.2021.-CVUB-tang-cuong-thuc-hien-quy-che-dan-chu-trong-co-quan-HCNN.docx
phieu-trinh-ve-to-chuc-Hoi-nghi-CB-CC-o-cac-dvi-hanh-chinh.docx
T2.23.2021.-CVUB-tang-cuong-thuc-hien-quy-che-dan-chu-trong-co-quan-HCNN_converted(23.02.2021_14h34p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý