Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3671/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/08/2022  
  Trích yếu: V/v sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai  
Tệp đính kèm:
DT13082-1661153663439-71595617_nnminh-23-08-2022_08h15p20.docx
DT13082-1661153663439-71595617_nnminh-23-08-2022_08h15p20_converted(23.08.2022_14h49p55)_signed.pdf
DT13082-1661153675308-00415050_nguyenthithanhbinh-22-08-2022_16h17p03.docx(23.08.2022_16h22p24)_signed.pdf
DT13082-1661153675325-37620139_nguyenthithanhbinh-22-08-2022_16h15p34.docx(23.08.2022_16h22p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương