Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 814/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/06/2023  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9291-1686648731946-89798163.doc
DT9291-1686648731960-24938343.doc
DT9291-1686648731946-89798163(20.06.2023_10h01p21)_signed.pdf
DT9291-1686648731960-24938343.doc(20.06.2023_10h03p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến