Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1470/UBND-KTTH   Ngày ky´: 16/04/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT5603-1681376035430-28780241_syson-14-04-2023_08h19p34.doc
DT5603-1681376035430-28780241_syson-14-04-2023_08h19p34_converted(16.04.2023_13h34p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa