Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 930/UBND-KTTH   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022  
Tệp đính kèm:
DT3630-1678788745755-51430378.doc
DT3630-1678788745755-51430378(15.03.2023_14h11p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung