Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3381/KH-UBND   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”  
Tệp đính kèm:
DT11861-1659344359647-08594704.doc
DT11861-1659344359647-08594704_converted(03.08.2022_09h09p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến