Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5535/KH-UBND   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT20084-1671443541955-47674310.doc
DT20084-1671443541955-47674310_converted(20.12.2022_08h01p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy