Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 999/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh đợt 2 lao động đủ điều kiện hưởng ứng trợ cấp thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đợt 1 đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố PRTC.  
Tệp đính kèm:
QDCT 999_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến