Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3181/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 14/08/2019  
  Trích yếu: V.v tham mưu giải trình ý kiến của các Bộ liên quan về hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVVP3181_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung