Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 633/KH-UBND   Ngày ky´: 24/02/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)  
Tệp đính kèm:
DT2431-1677136642633-39590337.docx
DT2431-1677136642633-39590337_converted(24.02.2023_14h51p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc