Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4530/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/10/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo  
Tệp đính kèm:
DT16308-1666076263985-47983240_nguyendinhtuan-19-10-2022_08h42p18.doc
DT16308-1666076263985-47983240_nguyendinhtuan-19-10-2022_08h42p18(19.10.2022_17h03p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến