Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 11/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1423-1675580957037-26141673.doc
DT1423-1675580957037-26141673_converted(07.02.2023_16h15p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc