Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2811/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 01/7/2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2811_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy