Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3075/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 20/08/2020  
  Trích yếu: V.v phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP3075_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh