Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 201/BC-UBND   Ngày ky´: 01/07/2020  
  Trích yếu: V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB201_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc