Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  
Tệp đính kèm:
DT396-1641806320969-20260348.doc
DT396-1641806320969-20260348_converted(11.01.2022_10h59p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc