Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 165/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 10/02/2022)  
Tệp đính kèm:
DT1986-1644800351766-04125395.doc
DT1986-1644800351766-04125395(14.02.2022_19h59p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc