Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6639/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/12/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT20287-1638760562864-87554976_nguyendinhtuan-06-12-2021_10h52p32.doc
DT20287-1638760562864-87554976_nguyendinhtuan-06-12-2021_10h52p32_converted(06.12.2021_14h06p05)_signed.pdf
1819.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý