Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2219/UBND-HĐTNN   Ngày ky´: 25/05/2022  
  Trích yếu: V/v thông báo một số nội dung có liên quan và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7643-1653355605043-32052066.doc
DT7643-1653355605106-59812189.xlsx
DT7643-1653355605043-32052066(25.05.2022_07h49p01)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO CV 2219(25.05.2022_09h53p03)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO CV 2219(25.05.2022_09h53p19)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO CV 2219(25.05.2022_09h53p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc