Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 160/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án Hợp phần đền bù, di dân và tái định cư thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 160_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường