Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 985/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: V/v bổ sung, điều chỉnh Công văn số 896/UBND-VXNV ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT3352-1646822433398-23625832_nguyendinhtuan-10-03-2022_15h54p37.doc
DT3352-1646822433398-23625832_nguyendinhtuan-10-03-2022_15h54p37_converted(10.03.2022_20h41p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh