Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1821/KH-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6125-1650935623122-87227701_vominhtam-27-04-2022_11h44p53.docx
DT6125-1650935623122-87227701_vominhtam-27-04-2022_11h44p53(29.04.2022_10h19p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh