Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2660/UBND-KTTH   Ngày ky´: 20/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.  
Tệp đính kèm:
DT9274-1655569837280-80450347_nnminh-19-06-2022_11h14p26.doc
DT9274-1655569837280-80450347_nnminh-19-06-2022_11h14p26_converted(20.06.2022_08h19p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung