Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3215/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3215_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc