Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 518/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V.v Triển khai Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý vật liệu xây dựng.  
Tệp đính kèm:
Trien-khai-Nghi-dinh-09-CP-ve-Quan-ly-vat-lieu-xay-dung-ND-09-CP-09.02.2021.doc
Trien-khai-Nghi-dinh-09-CP-ve-Quan-ly-vat-lieu-xay-dung-ND-09-CP-09.02.2021_converted(19.02.2021_15h04p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh